Kotimainen verkkokauppa - Nopea toimitus (5,90€) - Yli 100 euron ostoksissa ilmainen toimitus - Helppo ja edullinen palautus (5,90€)

Tietosuojaseloste ja evästeet

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Laukku-Centerin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Laukku-Center/ Härkäpakari Oy

Risto Rytin katu 2 

32700 Huittinen

puh. 044 0565 021

2. Rekisterin nimi

Laukku-Center-verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas suhteen ylläpito, hallitseminen ja kehittäminen, palvelun toimittaminen sekä kehittäminen ja maksuliikenteeseen liittyvät asiat. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkaalle suuntautuvan markkinoinnin ja tiedotuksen takia. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistuva suoramarkkinointi. 

4. Käsittelyn oikeusperusteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin, johtuen laissa asetetuista velvollisuuksista koskien esimerkiksi kirjanpitoa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä. Evästeet eli cookiet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet voivat kerätä tietoja käyttäjästä, kuten käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä sivustolta ja palvelimelta käyttäjä tullut verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeisiin ei sisälly henkilökohtaisia tietoja. Jos et halua sivuston käyttävän evästeitä, voit poistaa ne käytöstä selaimesi asetuksista. 

Lahjakortti